skip to Main Content
0492-554040 info@maartenvanberlo.nl

Bekken- heup en liesklachten

Bekken- heup en liesklachten kunnen afzonderlijk of gepaard voorkomen. Deze gewrichten hebben veel invloed op elkaar, waardoor een heupklacht bijvoorbeeld liespijn kan geven, of bekkenklachten heup pijn. Onze therapeuten zullen tijdens het onderzoek verder verdieping zoeken om de oorzaak van uw klachten te achterhalen.

Bekken- bekkenbodem oefentherapie

Onze oefentherapeut Cesar, Sanne de Jong, is gespecialiseerd als Bekkenoefentherapeut.

Bekkenpijn kan ontstaan tijdens of na een zwangerschap, na te zware handelingen, een val, maar ook door langdurig een verkeerde houding aan te nemen. De klachten bevinden zich in het gebied van de lage rug, si-gewrichten, het stuitje, billen, liezen, het schaambeen en het gebied rondom de heupen. De bekkenoefentherapeut kan door gerichte oefeningen een betere stand van heup/bekken/onderrug verkrijgen. Stabiliserende oefeningen zorgen voor een blijvend resultaat.  Daarnaast is het essentieel inzicht te krijgen in houding en beweging in het dagelijks leven om de belasting in het bekkengebied te verbeteren. 

Ook bekkenbodemklachten worden (uitwendig) behandeld. De bekkenbodem is een plaatvormige structuur die is opgebouwd uit spierbundels. De bekkenbodem sluit het bekken aan de onderkant af en ondersteunt de organen in het bekken. Functieverlies, of niet optimaal functioneren van de bekkenbodem, kan aanleiding geven tot verschillende bekkenbodemklachten.

De meest voorkomende bekkenbodemklachten zijn:

  • Stressincontinentie of inspanningsincontinentie.
  • Overactieve blaas: frequente aandrang al dan niet in combinatie met incontinentie.
  • Niet (goed) kunnen uitplassen.
  • Ontlastingsverlies.
  • Obstipatie.
  • Seksuele klachten.
  • Verzakkingverschijnselen.
  • P.ijn in de onderbuik of het bekken

Meer dan een miljoen mensen in Nederland heeft problemen met de bekkenbodem. Van de mensen die ouder zijn dan 50 jaar, ervaart ongeveer de helft bekkenbodemklachten. Door middel van u bewust te worden van uw bekkenbodem en deze te versterken of te ontspannen kunt u controle krijgen over de klacht. Hieronder een algemeen filmpje van het VvoCM over bekkenoefentherapie:

Heup

Klachten rondom de heup hebben vele mogelijkheden als oorzaak. Klachten direct vanuit de heup resulteren vaak in liesklachten. Bij klachten aan de buitenzijde van de heup en bilregio, wordt er vaak een oorzaak gevonden vanuit de lage rug. Wat precies de oorzaak is voor uw pijn, kan worden beoordeeld door onze therapeuten. Als de oorzaak is gevonden kan ook direct een behandeling worden gestart.

Lies

De lies wordt namelijk door veel regio’s in het lichaam beïnvloed. Een veel voorkomende oorzaak is het herhaaldelijk aanspannen van de spieren, bijvoorbeeld bij sport of werk. Deze beenspieren hechten aan in het bekken ter hoogte van de lies en bij te veel spanning kan dit liesklachten veroorzaken; aanraking hierbij kan dan zeer pijnlijk zijn. Indien er sprake is van slijtage van de heup, wordt liespijn ook regelmatig beschreven als symptoom.

Liesklachten worden veel beïnvloed vanuit andere gewrichten rondom de lies. Denk bijvoorbeeld aan de rug, de heup en de knie. Vanuit de rug kunnen klachten zich op vele plekken in het lichaam uiten, waaronder de lies. Dit kan worden veroorzaakt door zenuwen en spieren. Met name sporters, voetballers in het bijzonder, ervaren vaak liesklachten die worden beïnvloed door deze verschillende gewrichten. 

Heeft u last van andere klachten?

Back To Top