skip to Main Content
0492-554040 info@maartenvanberlo.nl

Oefentherapie Cesar / Mensendieck

Iemand die zijn lichaam niet goed gebruikt of belast, al dan niet ten gevolge van een aandoening, heeft een verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Oefentherapie Cesar / Mensendieck kan dan een uitkomst bieden. Oefentherapie Cesar / Mensendieck zijn van oorsprong twee verschillende paramedische beroepen maar zijn beide gespecialiseerd in houding en beweging. De oefentherapeut richt zich op het verbeteren van het individuele houdings- en bewegingsgedrag. Daarbij staat de cliënt, zijn of haar klacht, dagelijkse activiteiten en lichamelijke mogelijkheden centraal

Tijdens de eerste behandeling wordt de klacht, de hulpvraag, dagelijkse activiteiten en lichamelijke problemen van de cliënt in kaart gebracht.
Aan de hand hiervan zal de oefentherapeut een persoonlijk behandeldoel- en plan opstellen passend bij de klacht en dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut zal in het behandeltraject de cliënt coachen, begeleiden en adviezen geven om tot een gezond houdings- en bewegingspatroon te komen. Hierdoor kan de cliënt zelf invloed uitoefenen op zijn klachten in het dagelijks leven.

De oefentherapeut Cesar / Mensendieck behandelt zowel kinderen, volwassenen als senioren. Oefentherapie Cesar / Mensendieck wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor een behandeling heeft u voor het maken van een afspraak geen verwijzing nodig van huisarts of specialist, net als bij fysiotherapie kunt u gebruik maken van Directe Toegankelijkheid.

De oefentherapeut Cesar in onze praktijk is Sanne de Jong

Voor meer informatie kunt u gaan naar de website: www.vvocm.nl

Back To Top