skip to Main Content
0492-554040 info@maartenvanberlo.nl
Manuele Therapie Mulligan

Manuele Therapie Mulligan

Mulligan gaat er vanuit dat positiefouten (gewrichten die niet goed op hun plek staan of scheef staan en dus niet goed functioneren) de oorzaak zijn van vele klachten binnen het bewegingsapparaat. Deze zienswijze sluit haarfijn aan bij onze biomechanische visie. Door het gewricht op zijn plaats te drukken en vervolgens de beweging die voorheen pijnlijk was uit te laten voeren, wordt de normale gewrichtsstand hersteld. De voorheen pijnlijke beweging is nu pijnvrij. De patiënt merkt direct verbetering. Doordat naast correctie ook actief bewogen wordt, wordt de ‘bewegingsmemorie’ mede hersteld. Dit houdt in dat het zenuwstelsel zich weer herinnert hoe de beweging oorspronkelijk verliep toen er nog geen klachten waren. Het zenuwstelsel bestuurd de omringende spieren hierdoor weer zoals het moet, waardoor er sneller een blijvend effect optreedt. 

Mulligan heeft veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en heeft dogma’s binnen de fysiotherapie doorbroken betreffende de tenniselleboog, enkelbandletsel en spierverkortingen die ontstaan doordat de klacht reeds jaren bestaat. Regelmatig worden mensen die al jarenlang klachten hebben en niet volledig kunnen bewegen met enkele behandelingen in staat gesteld de volledige beweging weer pijnvrij te maken, terwijl hen eerder was verteld dat dit onmogelijk was i.v.m. verkortingen van spieren doordat de klacht en al te lang zit.

Het Mulligan concept is een zeer waardevolle behandel- en zienswijze waarmee we al veel mensen hebben geholpen die de hoop op herstel reeds hadden opgegeven. Ook kan bij klachten die pas kort bestaan heel snel worden geanalyseerd en effectief worden behandeld waardoor het binnen de (top)sport eveneens zeer veel waarde heeft.

In onze praktijk zijn Maarten van Berlo, Bertie Wetzer en Ron van de Knaap gespecialiseerd in Manuele therapie Mulligan.

Wilt u een afspraak maken?

Back To Top